UWIELBIENIOWA ŁÓDŹ RATUNKOWA

Celem UŁR jest ewangelizacja uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ostatnich klas podstawówek. Zamiarem naszym jest to, aby UŁR byłą iskrą, zapalnikiem, okazją do doświadczenia Kościoła żywego i radosnego. Podczas comiesięcznych wieczorów proponujemy młodzieży m.in.:

-  Wspólną modlitwę, adorację, śpiew
-  Nauczanie i świadectwo wiary młodych ludzi oraz zaproszonych gości, często znanych z różnych mediów.

Czas pandemii i zdalnego nauczania jest nie tylko trudem, ale  też nową szansą, która otwiera nas na nowe sposoby dzielenia się Dobrą Nowiną, że Jezus żyje, że Kościół to miejsce spotkania życia.

Krótki film reklamowy znajduje się tutaj: https://youtu.be/qdL0MT5uD_k

Konferencja ONLINE RAZEM W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI

TEMAT: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE – TREŚĆ I FORMA.

Spotkanie pasterzy i liderów świeckich jest próbą odpowiedzi na potrzeby lokalnego Kościoła, aby w atmosferze modlitwy i przyjaźni odkrywać drogę, którą prowadzi nas Bóg. Cel jaki został postawiony to po pierwsze budowanie jedności, po drugie, wspólne rozpoznawanie znaków czasu, by odkrywać nowe możliwości i uniknąć pojawiających się zagrożeń. Nie da się tego osiągnąć bez coraz większego zrozumienia i zaufania. Ani rola duchownych, ani zadania świeckich nie mogą być ignorowane. Dziś wiele sytuacji wymaga jasnych wypowiedzi ze strony pasterzy, którym zlecono w charyzmacie rozeznania potwierdzenie i błogosławienie budzonych przez Ducha Świętego

Obecne wyzwania i ograniczenia, a z drugiej strony możliwości pozwalają na zorganizowanie konferencji on-line z pełnym, aktywnym udziałem uczestników oraz pracą w grupach. Konferencja ma charakter otwarty, zapraszamy więc każdego z duszpasterzy wraz z liderem lub moderatorem świeckim.

DATA: 12.12.2020. (sobota)

MIEJSCE: Centrum Jana Pawła II,  GLIWICE

ZGŁOSZENIA:  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ODPŁATNOŚĆ: ofiara (25 zł) na konto 76 1240 1343 1111 0010 0359 3074

 

Plan konferencji:

9.00 – Emisja przemówień Panelistów

10.00 – Przywitanie – ks. Bp Andrzej Iwanecki

10.10 – Modlitwa

10.15 – PANEL (dr n.med. Magdalena Wąsek-Buko, ks. bp. Andrzej Przybylski, dr Aleksander Bańka, dr Maciej Górnicki) • prowadzący – ks. Bp Andrzej Iwanecki

12.00 – Anioł Pański

12.10 – Spotkanie w grupach

13.00 – Podsumowanie i zakończenie z błogosławieństwem

Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny - DZIĘKUJEMY

W imieniu swoim i brata Dominika z Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny dziękujemy wszystkim osobom indywidualnym oraz wspólnotom, które dołączyły do zbiórki funduszy na wsparcie funkcjonowania DP. Nadchodzi znowu trudny okres dla nich, dlatego każda pomoc jest nieoceniona.

Zebraliśmy w sumie 4920zł. Dopełnimy kwotę przelewu do 5000zł. Proszę podziękujcie swoim wspólnotom.

Z Bogiem

Rekolekcje "Modlitwa przez taniec"

Ponieważ zostało jeszcze kilka wolnych miejsc zapraszamy na nasze  rekolekcje "Modlitwa przez taniec". Ze względu na obecną sytuację musimy zorganizować je w formule JEDNODNIOWEJ oraz bardziej kameralnym gronie. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Katowicach ( szczegóły u organizatora ). Prosimy o rozpowszechnienie tej  informacji w Waszych środowiskach może ktoś będzie mógł skorzystać.

Pozdrawiamy, pamiętając w modlitwie.
Diakonia Tańca Wspólnoty Emmanuel.

P.S Więcej o nas:
http://emmanuel.pl/wspolnota/taniec/menu.php?id_menu_item=1
https://www.facebook.com/diakoniatancawspolnotyemmanuel

Modlitwa przez taniec - rekolekcje

Witajcie!

Z wielką radością chcemy zaprosić Was na kolejne rekolekcje "Modlitwa przez taniec" ! Ze względu na obowiązujące ograniczenia zapraszamy na całą sobotę 3.10.2020.
Co robić kiedy rzeczywistość wokół nas zmienia się szybko, nieprzewidywalnie i raczej wbrew naszym oczekiwaniom? UWIELBIAĆ NASZEGO PANA! I temu właśnie tematowi chcemy poświęcić październikowe rekolekcje.

Diakonia Tańca Wspólnoty Emmanuel.

http://www.emmanuel.pl/wspolnota/taniec/menu.php?id_menu_item=1

https://www.facebook.com/diakoniatancawspolnotyemmanuel/

List Pasterski KEP na X Tydzień Wychowania w Polsce

BUDUJMY WIĘZI!

List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia.

Czytaj więcej