Jak?

Program MŁODZI NA PROGU jest dziełem osób zaangażowanych w Szkołę Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej (SNE) i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (w wieku ok. 15 - 17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzonych grup parafialnych dla młodzieży.
Program ten jest oparty na kerygmacie i składa się z 22 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed, jak i po Bierzmowaniu.

Jest też próbą odpowiedzi na wątpliwości, które przeżywają młodzi:

- działania Boga w naszym życiu,
- realności osoby Jezusa,
- skuteczności Słowa Bożego,
- doświadczenia przebaczenia,
- otrzymania akceptacji i miłości.
Spotkania w ramach Programu odbywają się w parafiach, ponieważ to właśnie parafia jest środowiskiem wzrostu, czyli Kościołem w miniaturze. Każdy potrzebuje zakorzenienia i identyfikacji, stąd przeżywanie wiary także wymaga stałego i jasno określonego miejsca.

Należy również zaznaczyć, iż wielkie znaczenie dla dojrzewającej młodzieży ma grupa rówieśnicza. W związku z tym zaproponowano ją jako naturalny sposób przekazywania wiary. Bo to właśnie mała grupa stwarza możliwości podejścia bardziej osobistego i angażującego młodych. Wewnątrz niej dokonuje się również proces budowania wiary poprzez proste świadectwo animatora.

Niezbędnym elementem dbałości o rozwój wiary u młodzieży jest współpraca z ich rodzicami, dlatego w ramach Programu opracowany został zestaw spotkań przeznaczony dla rodziców. Jego celem jest doprowadzenie także rodziców do osobistego spotkania z Jezusem oraz zwrócenie ich uwagi na sposoby towarzyszenia młodym w rozwiązywaniu ich problemów.

SPOTKANIA
Każde spotkanie składa się z trzech części A, B, C: (z małymi wyjątkami)

- prezentacja tematu spotkania (spotkanie ogólne przeznaczone dla wszystkich uczestników i prowadzących),
- rozszerzenie i zastosowanie prezentowanego tematu w życiu (spotkanie w małych grupach wraz z animatorem),
- kontynuacja tematu w oparciu o Słowo Boże i modlitwę (Minuty przed Bogiem ? w skrócie MPB, jako samodzielna praca przeznaczona na każdy dzień tygodnia).

PROGRAM
Cały program to 3 części:
- podręcznik dla lidera (obejmujący cały program, spotkania A, B, C i spotkania dla rodziców D oraz w przyszłości ewaluacja tych spotkań E),
- podręcznik dla animatora (obejmuje tylko spotkania B, czyli spotkania w małych grupach),
- notatnik uczestnika (służący jako lista obecności uczestnika oraz zachęta do modlitwy osobistej ze Słowem Bożym w tematach spotkań).

REKOLEKCJE
Cały program obejmuje ponadto wyjazdy rekolekcyjne, które treściami i doświadczeniem wpisują się w cykl spotkań MŁODYCH NA PROGU:

- Rekolekcje Spotkania, których celem jest odkrycie Jezusa jako Osoby i osobiste z Nim spotkanie,
- Rekolekcje Środowiska, których celem jest zaproszenie Jezusa ? Mesjasza do aktualnych sytuacji życiowych (przeznaczone dla osób wchodzących lub będących w młodzieżowych grupach parafialnych, po przyjęciu sakramentu Bierzmowania).
- Rekolekcje te prowadzone są przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej, z możliwością wdrażania do ich prowadzenia zaangażowanych w program osób spoza SNE.


Przystanek Jezus

http://www.przystanekjezus.pl