Konkurs na najlepszą ekranizację fragmentu Ewangelii św. Mateusza

W Tygodniu Biblijnym zapraszamy całe rodziny do „Konkursu na najlepszą ekranizację fragmentu Ewangelii św. Mateusza.”

Zasady.

By wziąć udział w konkursie rodzina powinna:

- wybrać jeden z następujących fragmentów Ewangelii św. Mateusza: Mt 4,1-11; Mt 14,13-21; Mt 14,22-33; Mt 16,13-20; Mt 28,1-15;

- wspólnie go przeczytać i omówić tak, by każdy jak najlepiej go zrozumiał;

- przygotować inscenizację tego fragmentu z udziałem najlepiej całej rodziny (nie naruszając zasad „kwarantanny”, tzn. nie zapraszając dalszej rodziny – tylko domownicy) ;

- nagrać przygotowaną scenkę, umieścić najlepiej na „dysku google” (drive.google.com) i udostępnić nagrany plik na adres: sne@gmail.com. (W wypadku trudności technicznych można się kontaktować z numerem: 886 346 006  (pan Łukasz)

Szczegóły techniczne.

Plik z filmem należy zatytułować podając skrót biblijny nagranego fragmentu (z kropkami zamiast przecinków), nazwisko i miejscowość, „Mt4.1-11.Kowalscy.Gliwice”.

Jak udostępnić plik? Najlepiej:

- Umieścić na „dysku gogle” (drive.google.com)

- Kliknąć prawym przyciskiem myszki i kliknąć „Udostępnij”.

- W prawym górnym rogu okienka kliknąć „Uzyskaj link do udostępniania”.

- Skopiować ten link i wkleić go do wiadomości mailowej na adres: sne@gmail.com

- W temacie wiadomości wpisać: „ Nazwisko.Miejscowość.”, np. „Konkurs.Kowalscy.Gliwice”

- W tej samej wiadomości podać Nazwisko i imiona osób zaangażowanych wyszczególniając rodziców i dzieci (oraz ewentualnie innych członków rodziny), adres domowy. Adres mailowy i numer telefonu.

- Wydrukować i wypełnić „Zgodę na publikację wizerunku”, zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć do maila jako załącznik (w razie braku drukarki wypisać zgodę ręcznie).

Termin.

Nagrany plik należy udostępnić do piątku 1.05.2020.

Pobierz: Zgodę na publikację wizerunku.pdf

Nagrody.

Nagrodą będzie „Biblia Audio”, „Biblia Adio Kids” (specjalnie dla dzieci), książki, kubki i wiele innych .

oprac. Ks. M. Olekszyk