Spotkanie Księży Odpowiedzialnych w Diecezjach za Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie, Asystentów Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Spotkanie Księży Odpowiedzialnych w Diecezjach za Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie, Asystentów Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, które odbędzie w dniu 17 października o godz. 10.30 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, Skwer ks. kard. St. Wyszyńskiego 6).
Spotkanie będzie poświęcone zaangażowaniu się ruchów w ożywienie Kościoła w Polsce w aktualnej sytuacji społecznej. Będzie ono również okazją do podzielenia się doświadczeniami z działalności ruchów w diecezjach.


Program spotkania

10.30 - Wprowadzenie, modlitwa
10.35 - W jaki sposób ruchy mogą dopomóc w tym, aby ludzie na nowo odkryli wartość Kościoła?     Kościół wobec ideologii gender oraz LGBT+ - ks. bp Adam Wodarczyk, Delegat     Konferencji     Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
11.00 - Inspiracje do pracy z ruchami - o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady     Ruchów Katolickich
11.20 - Wymiana doświadczeń na temat działań, jakie są podejmowane przez Diecezjalne Rady
    Ruchów Katolickich oraz ruchy w diecezjach
13.00 - Obiad
14.00 - c.d. obrad
14.30 - Podsumowanie spotkania - ks. bp Adam Wodarczyk
15.00 - Zakończenie