RAZEM W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI

Spotkanie pasterzy i liderów świeckich jest próbą odpowiedzi na potrzeby lokalnego Kościoła, aby w atmosferze modlitwy i przyjaźni odkrywać drogę, którą prowadzi nas Bóg. Cel jaki został postawiony to po pierwsze budowanie jedności, po drugie, wspólne rozpoznawanie znaków czasu, by odkrywać nowe możliwości i uniknąć pojawiających się zagrożeń. Nie da się tego osiągnąć bez coraz większego zrozumienia i zaufania. Ani rola duchownych, ani zadania świeckich nie mogą być ignorowane. Zapraszamy więc każdego z duszpasterzy wraz z liderem lub moderatorem świeckim. Konferencja zakłada spotkanie głównych odpowiedzialnych za dane dzieło w parafii, dekanacie bądź diecezji.
Wyzwania współczesności wymuszają konieczność współpraca świeckich z duchownymi. Przez wiele lat modliliśmy się o obudzenie olbrzyma jakim są świeccy w Kościele. Dziś wiele sytuacji wymaga jasnych wypowiedzi ze strony pasterzy, którym zlecono w charyzmacie rozeznania potwierdzenie i błogosławienie budzonych przez Ducha Świętego talentów i charyzmatów. Szacunek wobec posługi kapłańskiej z jednej i docenienie kompetencji świeckich z drugiej strony, pozwolą na harmonijne współdziałanie wszystkich powołanych wg ich charyzmatów i posług.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY