Publiczny Różaniec - pokutny za grzech aborcji

Każdego dnia wielu naszych rodaków obraża Boga, odrzucając zasady Ewangelii. W 1917 roku Matka Boża w Fatimie wezwała świat do nawrócenia. Czy świat i Polska wysłuchały Jej Orędzia? Czy ludzkość zmieniła swe postępowanie? Maryja powiedziała: "Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia"

Wyjdźmy na ulicę, aby pokazać grzesznikom potężną broń w walce o ich nawrócenie - Modlitwę Różańcową.Co możesz zrobić? Bardzo wiele! Nasza wspólna modlitwa pokaże, jak wielka jest jej moc. Dzięki modlitwie różańcowej możemy wyprosić u Maryi, aby pomogła w nawróceniu zagubionych dusz Polaków. Będziemy modlić się szczególnie w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji.

13 lipca (piątek),
KATOWICE, róg ulic Mickiewicza i Stawowej
 
Organizator: KRUCJATA MŁODYCH